ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление

За нас

Лилия Иванова Василева-Аладжем - електроинженер. Стаж 49години.

 

float: right; margin-left:20px 

 • Първа специалност: електрически машини и апарати - електроинженер. Диплома N 09498 от 03.09.1969г. ВМЕИ.
 • Втора специалност: Проектиране осветлението на музеи с отчитане въздействието на светлината върху експонатите -художествено осветление. Диплома N 408 от27.04.1988г. ВМЕИ.
 • Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 01685
 • Лиценз за независим контрол №СК-096 1,1а,2б,2к,2и,3бв,3а,3к
 • Включена списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП с номер на заявлението 2871 с уникален номер на Експерт е ВЕ-68.
 • Удостоверение от Министерство  на културата № 09.00.146/14.11.2012г. за вписване в публичния регистър по чл.165 от закона за културното наследство.
 • Един от авторите на “Наръчник за проектиране и монтаж на електрически уредби в жилищни и обществени сгради”  в колектив с двама автори издателство ”Техника”.
 • Автор на много статии и публикации.
 • Регистриран метод в ИНРА за “Енергоикономична конструктивна ос”.
 • Работи в КИПП „Софпроект” от 1969г. –до закриването му, като проектант, групов ръководител и зам.директор на дирекция ПОАП. 
 • През 1974г.специализация в Германия по едроплощен кофраж във фирма “Ное” и проектант на първите обекти в България по тази система.
 • Ръководител на фирма  ЕТ”ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ” от 1993г. и фирма регистрирана по ДДС от 2004г  . ”ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  с предмет на дейност проектиране на електрически инсталации 380/220V, слаботокови инсталации и художествено осветление.
 • ”ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.
 • „ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ” има лиценз от „Райхли да Масари” за проектиране на „Структурно окабеляване”.