ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление

Обекти:

 • 32-класно училище с 10 приложения – гр. София;
 • Хореографското училище – гр. София;
 • училище в село Селановци;
 • ОДЗ за 6-групи жк.Младост–гр.София;
 • детска градина за шест групи ж.к.Левски, кв.29-Зона Б, Подуяне–гр.София;
 • детска градина за осем групи ж.к.Люлин, 10м.р.,кв.10–гр.София;
 • младежки дом в Силистра-преустройство;
 • пристройка ОДЗ 63 кв.Хаджи Димитър 10м.р. –гр.София;
 • пристройка ОДЗ 95 бул.Сливница ,кв.124 –гр.София;
 • пристройка ЦДЗ 139 централа бул.Сливница ,кв.98 –гр.София;
 • пристройка ОДЗ 34 ж.к.Дианабад р-н.Изгрев–гр.София;
 • пристройка ЦДЗ 165 ж.к.Изток р-н.Изгрев–гр.София;
 • преустройство на съществуващи помещения в зали за учебни занятия на СВУБИТ-бул.”Шипченски проход” №69 гр.София. Внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора с увреждания, реконструкция, обновяване и модернизация на библиотечни зали
 • Национална гимназия за древни езици и култура „Константин-Кирил Философ” гр.София.