ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление

Обекти:

  • сграда на “Интерпред” - испански изпълнители;
  • централен диспечерски пункт по енергоснабдяване - ул. ”Веслец” с австрийски изпълнители.