ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление

Обекти:

 • магазин Хит в Люлин София;
 • магазин Практикер в Люлин София;
 • магазин Практикер в Пловдив;
 • складове на Кауфланд в с.Стряма Пловдивско /60 000 кв. м./;
 • магазини „Фантастико” в различни квартали на София;
 • художествено осветление на магазин „Фантастико” с Студентски град;
 • Sky City MALL 2 – Студенски град;
 • преустройство на ГУМ гр. Благоевград;
 • складово-търговска сграда, в УПИ ХІV 1076 кв.129 м. ”Факултета” по плана на София;
 • МОЛ в Плевен;
 • складове Берс /до Казичане/- преустройство и външно осветление;
 • склад за търговия на едро с готови лекарствени продукти в гр.Разград, имот с индентификатор 61710.50507201 на ул. ”Търновска” №7 гр. Разград УПИ V-340 кв. 667 с РЗП 3327.59;
 • административно-складова група УПИ-ІІV 256 кв. 4 ”Ломско шосе” София.