ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление

Обекти:

  • фабрика за кафе в Божурище;
  • циментов завод в Румъния -работен проект;
  • циментов завод в Сърбия – Нови Поповац;
  • І-фабрика за ензими в Перник – с фирма „Кордеел”.