ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ
Електрически инсталации и художествено осветление
  • художествено осветление на църквата “Света Неделя” - София;
  • църква “Света Петка “ в Рупите - Петрич;
  • параклис в с. Румянцево;
  • църква “Свети дух” в София;
  • параклис във Велинград.