ЛА-ИНЖЕНЕРИНГ

Електрически инсталации и художествено осветление

 

управител:  инж. Лилия Аладжем
тел. / факс:  +359 2 869 29 67
GSM:   + 359 888 51 57 28
e-mail:  office@la-eng.net
  la_eng@techno-link.com

 

При подходящо осветление, светът е прекрасен !